Materi: Lima Pondasi Islam (Episode #1)
Pemateri: Ustadz Aris Munandar, S.S., M.A. (Pengasuh Acara Tafsir Hadits Pilihan Yufid.TV)
Lokasi: Masjid Baiturrahman, Tegalmojo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

Kajian ini merupakan penjelasan tentang rukun Islam yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu: Bersaksi tiada sesembahan yang haq kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.’

Semoga dengan menyaksikan kajian ini dapat menambah keilmuan kita dan membuahkan amal shalih, biidznillah.

YUFID TV
http://yufid.tv