Ceramah Singkat: Orang yang Mendapat Syafaat Nabi ﷺ – Ustadz Ahmad Firdaus, Lc.

Syafaat berasal dari kata asy-sayafa’ (ganda) yang merupakan lawan kata dari al-witru (tunggal), yaitu menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi ganda, seperti membagi satu menjadi dua, tiga menjadi empat, dan sebagainya. Ini pengertian secara bahasa.

Sedangkan secara istilah arti syafaat, syafaat adalah menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak madharat, yakni pemberi syafaat itu memberikan manfaat kepada orang yang diberi syafaat atau menolak madharat untuknya.

Syafaat hanya milik Allah, dan Allah mengizinkan siapa yang Allah kehendaki dari hambaNya untuk memberi Syafaat. Di antara syafaat selain Syafaat dari Allah pada hari kiamat adalah Syafaat Rasulullah kepada hambanya, syafaat orang sholeh, syafaat al Quran dan syafaat bayi yang meninggal.

Dalam video ceramah singkat kali ini Ustadz Ahmad Firdaus Hafidzhahullah menjelaskan tentang orang yang mendapat syafaat Nabi ﷺ. Yuk simak penjelasan selengkapnya dalam video berikut.