Adab kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala – Ustadz Abdullah Roy

Seorang hamba wajib menjaga adab bersama Allah atau adab kepada Allah. Di antara contoh adab kepada Allah adalah menjalankan syariat Allah sesuai yang Allah perintahkan. Ia tidak berlebihan dalam agama dan tidak pula mengurangi agama. Contoh sikap berlebihan dalam agama adalah menambah-nambah syariat meskipun dengan alasan bersyukur atau mengagungkan Allah subhanahu wata’alaa. Maka sikap berlebihan dalam agama bukanlah contoh adab bersama Allah melainkan perbuatan suul adab. Lawan dari sikap berlebihan dalam agama (ghuluw) adalah sikap mengurangi agama atau mengurangi syariat yang telah Allah tetapkan. Dan sikap ini juga termasuk contoh sikap tidak beradab kepada Allah subhanahu wata’alaa.

wAllahu a’lam

Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan dalam beramal sholeh. aamiin..