Menganggap Bodoh Orang yang Mengikuti Sunnah Nabi – Ustadz Abdullah Roy

Syubhat adalah kerancuan berfikir sehingga yang benar dianggap salah dan sebaliknya. Menyebarnya kebodohan dan banyak orang yang mengamalkan perkara baru dalam agama (bidah) membuat haq dan batil menjadi tertukar. Orang-orang yang mengajak kepada al quran dan sunnah dan kembali kepada pemahaman sahabat atau pemahaman salafus sholeh dianggap orang yang bodoh dalam agama. Ilmu agama yang sesuai ajaran nabi dianggap kekeliruan sedangkan cara cara agama yang baru dianggap ilmu (kebaikan). Orang-orang yang mengamalkan sunnah dan melarang bidah dianggap orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, tidak paham agama, zindiq, dan majnun. Padahal ilmu adalah apa yang datang dari Allah dan RasulNya dan orang-orang yang mengikuti Sunnah Rasul mengamalkan amalan amalan sunnah dan menjauhi perkara baru dalam agama.

wAllahu a’lam