Larangan Menolak Syariat Allah – Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan kepada umatnya syariat untuk kemaslahatan baik dunia ini maupun di akhirat kelak. Islam adalah agama yang sempurna mengatur segala permasalahan dalam hidup di dunia ini, mulai dari hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan hubungan antar sesama makhluk. Selain itu Islam adalah agama yang sempurna diturunkan dari sang Maha Pencipta kepada makhluk-Nya sejak dahulu hingga sekarang.

Adanya larangan menolak syariat Allah hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Bukti kebenaran Islam dan syariat Islam adalah jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada para Rasul-Nya. Sehingga syariat Islam dalam kehidupan manusia apabila diterapkan dengan baik, akan mendatangkan kemaslahatan kehidupan karena sumber syariat Islam adalah sang Khaliq Allah Subhanahu wa Ta’ala.