Kitab Riyadhush Shalihin Bab 1 : Hadits 3 – Niat Hijrah dan Jihad Karena Allah – Yufid TV

Kajian kali ini membahas kitab Riyadhush Shalihin bab pertama hadits ke tiga. Yaitu membahas keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan keadaan yang nampak maupun tersembunyi.

Hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
Hijrah juga memiliki arti berpindah dari yang buruk kepada yang baik.

Hijrah artinya berpindah dari tempat atau amalan atau orang – orang yang buruk menuju ke tempat atau amalan atau teman – teman yang lebih baik dari sebelumnya.

Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan.

Niat dan hijrah adalah dua hal yang sangat terkait.
Untuk berhijrah seseorang tentunya harus memiliki niat untuk hijrah.

Banyak orang yang sudah merasa niat hijrah tapi susah istiqomah.
Disinilah kita perlu senantiasa memperbaiki niat hijrah.

Kira luruskan niat hijrah kita kembali.

Kita perlu tahu cara memperbaiki niat hijrah.
Bagaimana seharusnya cara meluruskan niat hijrah kita kembali.

Yang pertama perlu kita lakukan adalah berdoa hanya kepada Allah.
Doa niat hijrah kita tujukan kepada Allah agar hijrah kita dimudahkan.
Bacaan niat hijrah kita sampaikan dalam doa kita.
Kalau perlu kita tuliskan kata kata hijrah yang dapat memotivasi kita berdasarkan ilmu tentang hijrah yang dijelaskan oleh Ustadz sesuai ajaran al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Yang perlu kita camkan dalam hati,
Niat hijrah karena Allah semata itu adalah kunci.
Bukan lelaki yang niat hijrah karena wanita yang ia idamkan.

Begitu pula niat hijrah muslimah sejati sepatutnya ditujukan hanya untuk meraih ridha Allah.
Alhamdulillah banyak saudari kita yang niat hijrah berhijab sebagai langkah untuk kehidupan yang lebih baik.
Inilah hijrah cinta yang sejati.
Hijrah hanya karena mencari ridha Allah semata.

Hadits yang tertera dalam video ini adalah salah satu dari sekian banyak hadits niat hijrah yang terdapat dalam hadits – hadits shahih dari Rasulullah.
Siapa lagi motivator hijrah yang sejati kalau bukan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam.
Sudah selayaknya kita mulai menelaah kisah hijrah Rasulullah bersama sahabat-sahabat nya.
Mulai dari kisah hijrah ke Habasyah hingga kisah hijrah dari Mekkah ke Madinah pada saat itu.

Sejatinya hijrah memiliki arti yang mendalam.
Dimulai dari hati hingga amalan dan perbuatan.
Selamat menyaksikan

#hijrah #niathijrah #riyadhushshalihin