Berkendara.. siapa yang tidak berkendara? Tentu ketika dalam berkendara ada sebuah peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang wajib kita taati. Ketika berbelok kekiri kita belok kiri, ketika belok kanan belok kanan. Anda tidak mungkin mengemudi lurus terus padahal dalam palang rambunya wajib berbelok kanan.

Jika berhenti pada lampu merah maka Anda juga akan berhenti. Apa jadinya jika tetap memaksa melaju kedepan??

Demikian juga dalam beragama, Anda wajib mengikuti kaedah-kaedah dalil yang syari inilah rambu-rambu yang wajib Anda ketahui. Dalam menjalankan agaman seseorang tidak boleh mengikuti kemauan sendiri, hanya mengikuti perkataan orang tanpa dalil yang jelas.

Lihat lebih lanjut video tausyiah yang dibawakan oleh ustadz Muhammad Arifin Baderi… semoga bermanfaat.