Kajian Riyadush Sholihin #35: Pembahasan Hadist Ke 6 Bagian 2 – Ustadz Zaid Susanto, Lc