Kajian Riyadush Sholihin #40: Pembahasan Hadist Ke 6 Bagian 7 – Ustadz Zaid Susanto, Lc