Pengajian Ulama: Faidah-faidah Takwa & Tanya Jawab Masalah Ummat, Syaikh Dr. Muhammad Musa