Kajian Riyadush Sholihin #72: Hadits Ke 15 Bab Taubat – Ustadz Zaid Susanto, Lc