Sebuah negeri akan makmur tatkala penduduknya bersyukur dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta’ala. Betapa banyak contoh negeri yang kelihatannya hijau dengan tetumbuhan, banyak air, dan banyak hasil alam tetapi keadaanya tidak makmur. Tetapi ada juga sebuah negeri yang gersang, jarang tumbuhan tetapi Allah menganugerahkan nikmat dan kemakmuran..