Kajian Riyadush Sholihin #103: Hadits Ke 33 Bab Sabar – Ustadz Zaid Susanto, Lc