Akhlakul Karimah: Hati yang Bersih dan Cara Memilikinya – Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A

Pengertian akhlak adalah budi pekerti? Apa itu akhlakul karimah atau akhlak karimah? Ingin tahu hadits tentang akhlak mahmudah atau akhlak terpuji? Pengertian akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Jika kita belajar tentang akhlak, insyaallah kita akan mengenal pengertian akhlak, akhlakul karimah (akhlak karimah), hadits tentang akhlak, akhlak mahmudah (akhlak terpuji), akidah akhlak, akhlak mazmumah (akhlak tercela), akhlak mulia, macam macam akhlak, pertanyaan tentang akhlak, ruang lingkup akhlak, contoh akhlak, pembagian akhlak, dan masih banyak lagi. Pernahkah terbetik dalam benak Anda; Bagaimana akhlak kepada Allah yang benar? Apa arti akhlak (definisi akhlak) dan ruang lingkup akhlak? Adakah makalah akhlak atau materi akhlak tentang akhlak yang baik dan akhlak Islam? Perlu diketahui bahwa kebahagiaan dunia yang menyenangkan dan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi tidak akan mungkin diraih kecuali dengan jiwa yang tulus dan hati yang bersih (hati bersih). Hati yang tulus ikhlas dan bersih dapat mengangkat seseorang kepada derajat yang demikian tinggi di surga serta menyelamatkannya dari neraka dan akibat yang membinasakannya. Lantas, seperti apa hati yang bersih itu? Bagaimana cara memiliki hati yang bersih atau cara mendapatkan hati yang bersih (cara membuat hati yang bersih)? Sedang mencari ciri ciri hati yang bersih menurut Islam dan cara bersihkan hati? Bagaimana dengan hati bersih jiwa tenang dan hadits tentang hati yang bersih dan ikhlas? Mengapa akhlak tasawuf menyimpang? Yuk, simak selengkapnya dalam video Yufid TV “Akhlakul Karimah: Hati yang Bersih dan Cara Memilikinya – Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A.” berikut.