Fiqih Sirah Nabawiyah#15: Kisah Pertemuan Nabi & Pendeta Bukhairo – Ustadz Johan Saputra Halim M.H.I