Hukum Asal Makanan dalam Islam – Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal

Ilmu fiqih Islam kali ini membahas kaidah fiqih makanan halal dan haram atau binatang halal dan haram. Membahas binatang yang halal dan haram atau halal haram makanan dalam Islam ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal makanan adalah halal berdasarkan dalil surat Al Maidah ayat 145. Dan pendapat inilah yang dinilai lebih tepat, wallahu a’lam. Berdasarkan dalil makanan halal dan haram tersebut maka hukum makanan asalnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga asalnya bukan makanan haram atau binatang haram melainkan makanan halal.

wAllahu a’lam

Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan dalam beramal sholeh. aamiin..