Kajian kitab Penyejuk Hati Bagi Orang-Orang Bertauhid, Bab20. Berlebihan Dalam Menghormati Kuburan Orang Sholeh – Ustadz Abdullah Zaen, Lc., MA

Berlebihan dalam menghormati kuburan orang-orang sholih akan merubah kuburan menjadi berhala yang disembah selain Allah.

Penulis sedang mengkritik praktek berlebihan dalam mengagungkan kuburan. jika menghormati dalam keadaan wajar maka boleh. contoh dengan tidak duduk-duduk diatas kotoran, tidak masuk ke Pemakaman menggunakan sandal.

Contoh berlebihan mengangungkan kuburan adalah manakala melampaui tuntunan Rasulullah dalam menghormati kuburan.

Orang yang berlebihan dalam menghormati kuburan akan mengantarkan perilaku menjadikan kuburan sebagai berhala.

Dalil 1,
Imam Malik bin Anas dalam kitab al muwatho meriwayatkan hadits bahwa Rasulullah bersabda ya Allah jangan engkau jadikan kuburan ku berhala. Allah sangat marah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah.

Kesimpulan:
Allah sangat murka kepada orang yang berlebihan dalam mengagungkan kuburan sebab hal itu bisa mengakibatkan perberhalaan kuburan.

Dalil 2,
Surat An Najm

أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ

Maka apakah patut kamu (orang-orang musyrik) menganggap (berhala) Al-Lata dan Al-‘Uzza,

-Sura An-Najm, Ayah 19

Lata diambil dari kalimat latta ya luttu, orang yang mengolah gandum menjadi minuman. Latta adalah orang sholih yang dermawan memberi minuman untuk jamaah haji. Setelah latta wafat mereka mulai beritikaf disekeliling kuburan latta. Kemudian dibuatkan patung besar.

Menghormati orang sholeh adalah dengan meniru kesholehan mereka, inilah cara. menghormati kesholehan. orang tersebut.

Kesimpulan:
Pengagungan kuburan secara berlebihan akan bermuara kepada penyembahan terhadap kuburan tersebut.

Dalil 3,
Dari Ibnu Abbas Rasulullah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan membuat penerangan di kuburan.

larangan memasang lampu karena akan membuat orang penasaran dan akan mendatangkan berbagai prasangka kemudian menjadikan efek buruk.

Kesimpulan:
orang yang membangun tempat ibadah di kuburan dan membuat penerangan diatasnya dilaknat Rasulullah.