Nikmat Aman di Indonesia – Syaikh Prof. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili