Ceramah Agama Islam dan Kajian Islami: Sebab-sebab Penyakit Hati