Kajian Riyadush Sholihin #74: Hadits Ke 15 – Bab Taubat Bagian 3 – Ustadz Zaid Susanto, Lc