Tauhid, Jalan Meraih Kebahagiaan dan Kejayaan – Syaikh Ibrahim Arruhaily