Ceramah Singkat: Kisah Inspiratif Sahabat yang Buta – Ustadz Johan Saputra Halim, M.HI.