Sudahkah Anda Mempersiapkan Jawaban kepada Munkar & Nakir – Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, M.A.

Tugas Malaikat bermacam macam sebagaimana yang Allah Ta’ala amanahkan kepada setiap Malaikat. Dan iman kepada Malaikat berikut mengimani sifat sifat Malaikat termasuk keimanan yang utama, setelah beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta’ala. Dan dalam kajian kali ini, kita tidak hendak memaparkan pengertian Malaikat dan jumlah Malaikat. Akan tetapi lebih menitikberatkan pada salah satu tugas yang diemban oleh dua Malaikat yang diperintahkan untuk menanyai seorang hamba di alam kuburnya.

Hukum beriman kepada Malaikat adalah wajib, hal ini selaras dengan dalil iman kepada Malaikat (atau dikenal dengan nama hadits Jibril). Salah satu fungsi iman kepada Malaikat ialah menjadikan seseorang semangat untuk berbuat kebaikan. Satu tema yang disuguhkan oleh pematari yakni Ustadz Muhammad Nur Ihsan hafizahullah, Sudahkah Anda Mempersiapkan Jawaban Kepada Munkar & Nakir? Malaikat Munkar dan Nakir ialah dua sosok Malaikat yang mendatangi seseorang di alam kuburnya.

Suatu pertanyaan alam kubur yang dilalui oleh semua orang yang merasakan mati. Dengan suasana alam barzah yang tidak diketahui oleh penghuninya (baca: mayit). Barangkali kita tidak perlu menjabarkan perbedaan tugas Malaikat Munkar dan Nakir pada deskripsi ini, akan tetapi simaklah video ini hingga tuntas. Maka, insya Allah didapati ciri Malaikat Munkar Nakir, penyebutan hadits tentang alam kubur secara lengkap, 3 pertanyaan di alam kubur dan bukan 5 pertanyaan di alam kubur!, mengetahui amalan penyelamat siksa kubur (yg dapat diamalkan sewaktu di dunia). Dan mengenal fitnah kubur yang pasti akan tiba, cepat atau lambat. Inilah video berupa penjelasan tentang jawaban kepada Munkar dan Nakir!