Jangan Takut Dihina Orang – Ustadz Abdullah Roy

Seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan Allah mencintainya maka ia tidak takut dihina dan tidak takut dicela selama ia di atas kebenaran. Seseorang yang cinta rasul mengamalkan sunnah Nabi tanpa takut hinaan atau cacian yang akan ia dapatkan. Dan itu termasuk konsekuensi iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Dan dalam berdakwah ia landasi dengan ilmu yang benar ( al quran dan hadits dengan pemahaman salafus shalih ), berdakwah dengan lemah lembut (sikap lemah lembut), berdakwah secara bertahap, dan mencontoh dakwah rasul (mengikuti cara Rasulullah berdakwah).

wAllahu a’lam

Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan dalam beramal sholeh. aamiin..