Berdagang dengan Allah – Ustadz Abdullah Zaen

Video kali ini membahas tentang ayat berdagang dengan Allah. Ayat tentang berdagang dengan Allah terdapat pada surat as shaff ayat 10-12. Perniagaan dengan Allah adalah perniagaan yang sangat menguntungkan karena barang dagangan Allah adalah surga. Bagaimana cara berdagang dengan Allah? berdagang dengan Allah yaitu dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, jihad di jalan Allah ( jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa ). Dan kesemuanya tersebut merupakan cara mendapatkan ampunan Allah. Maka berdagang dengan Allah, membeli membeli surga Allah tidak dapat diraih melainkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wata’alaa.

wAllahu a’lam